Om företaget

Jag startade verksamheten i SV Revision AB 1 september 2017 och arbetar i huvudsak med revision av mindre ägarledda företag. Jag har jobbat med revision sedan 1990 och blev godkänd revisor 1996. Mina tidigare arbetsgivare är Leif Berglund Revisionsbyrå AB, KPMG och Kleberg Revision AB.

Utöver revision kan jag tillhandahålla rådgivning och tjänster inom områdena redovisning och skatter.

Mina kunder finns i många olika branscher.

Jag är medlem i FAR.

Sören Vik